เปิดฝา รับโชคกับคาราบาว

   “ทำให้สุดฝีมือ”

เป็นคำในหัวใจของคนที่สู้ เพื่อชัยชนะโดยไม่ย่อท้อ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำทุกอย่างให้เต็มที่ และสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ต้องการ

ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการเสนอราคารถเช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า จำนวน 35 คัน
แจ้งผลการคัดเลือก

ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการเสนอราคารถเช่าทดแทนรถเช่าที่ครบอายุสัญญาเช่า จำนวน 35 คัน

ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดหารถยนต์เช่า โดยจัดให้มีการยื่นซองประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 35 คัน
จัดหารถเช่าทดแทน

ตามที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดหารถยนต์เช่า โดยจัดให้มีการยื่นซองประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 35 คัน

แจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคา ประจำปี 2561
แจ้งผลการยื่นซองเสนอราคา

แจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อรถยนต์เก่าโดยวิธียื่นซองเสนอราคา ประจำปี 2561

คาราบาว เชลซี จับมือยกระดับโค้ชไทย พัฒนาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

เวทีประกวดวงดนตรี ผ่านบทเพลงคาราบาว

คลิกเข้าสู่โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
ตำบลของหนู

ของดีประจำตำบลของหนู

เล่าเรื่องของดีประจำตำบลให้เป็นที่รู้จัก ชิงทุนการศึกษา

คลิกเข้าสู่โครงการตำบลของหนู
  • Carabao Green Apple
  • คาราบาวแดง (Carabao Energy Drink)
  • เครื่องดื่มเกลือแร่ คาราบาว สปอร์ต (Carabao Sport)
  • น้ำดื่มคาราบาว (Carabao Drinking Water)
  • กาแฟคาราบาว (Carabao Coffee)
TOP