เดือน ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด บทเรียงความ ภาพกิจกรรม วิดีโอ
มกราคม ด.ญ.ศิริวรรณ จันทร์วงศ์ ร.ร.นิคมลำนารายณ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี  
  ด.ญ.สุวิมล จอดสันเทียะ ร.ร.บ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง นครราชสีมา  
  ด.ญ.ศิริกาญจน์ ชาติชาย ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ คำป่าหลาย เมือง มุกดาหาร  
  ด.ญ.บัณฑิตา พงษ์เจี่ย ร.ร.วัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ดอนยายหอม เมือง นครปฐม  
  ด.ญ.วศินี สอาด ร.ร.บ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี  
กุมภาพันธ์ ด.ญ.ปัทมา รุ่งแจ้ง ร.ร.วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี    
  ด.ญ.ปัทมพร เพชรบูรณิน ร.ร.บ้านนามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี    
  ด.ญ.แพรวา ไกยสวน ร.ร.วัดหลักสองราษฎร์บำรุง หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร    
  ด.ญ.ณัฐติกา จรูญเชียรมหกุล ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี    
  ด.ญ.ณัฐธิดา พินมี ร.ร.บ้านนาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น แพร่    
มีนาคม ด.ญ.จันทิรา สมจันทร์ ร.ร.บ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี    
  ด.ญ.ฐิติวรดา บุญถ่าน ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด ดงแดง เมือง ร้อยเอ็ด    
  ด.ญ.ศศิวิมล นิ่มอนงค์ ร.ร.วัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์    
  ด.ญ.เสาวลักษณ์ หมายมั่น ร.ร.เทศบาลวัดสวัสติการาม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย    
  ด.ญ.สุดา วิเทศสุขสม ร.ร.บ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด ตาก    

 

  ประกาศผลรางวัลปี 2560