วิธีการร่วมกิจกรรม
เปิดฝา รับโชค กับคาราบาว

แลกรับ แลกลุ้น ได้ทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

*วิธีการเล่น ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง(ผสมคาเฟอีน) คาราบาวแดง จำนวน 1 ขวด หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล 1 กระป๋อง โดยใต้ฝาและใต้ห่วงกระป๋องจะมีรหัสสินค้าอยู่ทุกขวด และผู้ร่วมรายการทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่จากนั้นใส่รหัสสินค้าที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ เพื่อส่งรหัส หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ระบบลงทะเบียนและส่งรหัสจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือเป็น 1 สิทธิ์ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง ของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนที่ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิแล้ว รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไปซึ่งสมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องที่มีรหัสตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล สถานที่จับรางวัล จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระยะเวลาในการเล่น กำหนดการเล่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (หรือนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตกรณีได้รับอนุญาตหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) หมดเขตวันที่ 16 มกราคม 2562 จับรางวัล วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00น. ประกาศผลวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา18.00น. รายละเอียดสิ่งของรางวัล ของรางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถมอร์เตอร์ไซค์Honda wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 195,000 บาท รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Huawei รุ่น Nova 3i มูลค่า 9,990 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 99,900 บาท รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำมูล 96.5% น้ำหนัก 4.10 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท รางวัลที่ 4 เสื้อแจ็คเก็ตคาราบาว รุ่น Limited Edition มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท รางวัลที่ 5 กระเป๋าคาราบาว รุ่น Limited Edition มูลค่า 350 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 35,000 บาท รางวัลที่ 6 เสื้อยืดคาราบาว รุ่น Limited Edition มูลค่า 300 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 375 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 464,900 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัล 1. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลสมาชิกผู้ร่วมรายการออกจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง7 หลักของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นๆใส่ภาชนะเดียวกัน เพื่อคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นอากาศ และเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน 2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อสมาชิกผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้หรือไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ 3. การจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี บริษัท ฯ จะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งทางบริษัทฯ จะเชิญมาเป็นกรรมการสักขีพยานต่อไป 4. รหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องสามารถใช้ส่งเข้าร่วมการชิงโชคได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 5. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวการจับรางวัล 6. สมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุล พร้อมด้วยฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลักตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประกาศรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วน , สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป 8. พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อม ครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 9. ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีทางเว็ปไซต์www.carabao.co.thและFacebook : คาราบาวแดง พร้อมทั้งโทรแจ้งให้สมาชิกผู้โชคดีทราบอีกทางหนึ่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด คำขอเลขที่ใบอนุญาติ 408/2561

TOP