วิธีการเล่นกิจกรรม "เชียร์มวย รวยทอง" กับคาราบาว

 • ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง(ผสมคาเฟอีน) คาราบาวแดง จำนวน 1 ขวด หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล 1 กระป๋อง โดยใต้ฝาและใต้ห่วงกระป๋องจะมีรหัสสินค้าอยู่ทุกขวด และผู้ร่วมรายการทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่
 • ใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลัก ที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อนั้น
 • เข้าสู่การตอบคำถาม คุณเชียร์มุมใด ซึ่งจะมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบ เชียร์มุมแดง เชียร์มุมน้ำเงิน เชียร์ทั้งสองมุม หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 • ระบบลงทะเบียนและส่งรหัสจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 248 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 319,760 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้แก่


 • ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท 8 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
 • ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท 240 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239,760 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 6 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 11 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 20 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 27 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 11 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • (ราคาทองอ้างอิงราคาตลาด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 มูลค่าทองคำบาทละ 19,150 บาท)

สถานที่จับรางวัล

ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน) เลขที่ 261-263 หมู่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีทางเว็ปไซต์ www.carabao.co.th และ Facebook : คาราบาวแดง

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนและ/หรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด และฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลักตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละครั้ง ตามวันที่ประกาศไว้มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 • ในการจับรางวัล หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องไปรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีในการจับรางวัลจากการชิงโชคในโครงการนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงคนละหนึ่งรางวัลในแต่ละครั้งของการจับรางวัลเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • ผู้โชคดีสามารถไปแลกทองได้ที่ห้างเพชรทองออโรร่าทุกสาขา
 • ผู้โชคดีที่ดีรับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพาการ ทป.4/2528
 • พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเด็ดขาดและสิ้นสุด

ชวนเพื่อนมาเชียร์มวยคู่เอกกับคาราบาว ส่งได้ทุกวันมันส์ได้ทุกยก แชร์เลย คลิก!!

รายการ “เชียร์มวย รวยทอง” รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 248 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 319,760 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท 8 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท 240 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239,760 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) วิธีและกติกาการเล่น ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง(ผสมคาเฟอีน) คาราบาวแดง จำนวน 1 ขวด หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล 1 กระป๋อง โดยใต้ฝาและใต้ห่วงกระป๋องจะมีรหัสสินค้าอยู่ทุกขวด และผู้ร่วมรายการทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลัก ที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อนั้น เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม คุณเชียร์มุมใด ซึ่งจะมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบ เชียร์มุมแดง เชียร์มุมน้ำเงิน เชียร์ทั้งสองมุม หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ระบบลงทะเบียนและส่งรหัสจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือ เป็น 1 สิทธิ์ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลัก ของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนที่ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิแล้ว รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไปซึ่งสมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องที่มีรหัสตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 6 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 11 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 20 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 27 ก.ย. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 11 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 61 จับรางวัลเวลา 14.00 น.ประกาศผลเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 61 ของรางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 7.60 กรัม มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 0.65 กรัม มูลค่า 999 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

TOP