ตารางการฝึกอบรม

การอบรมผู้ฝึกสอน จะถูกจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันต่อรุ่น โดยในแต่ละรุ่นที่เข้าร่วมอบรมมีจำนวนไม่เกิน 60 คน จะอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

รุ่น วันที่จัดอบรม รายงานตัว
1 วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
2 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
3 วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
4 วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
5 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
6 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

1

ใบรับรองแพทย์

2

บัตรประจำตัวประชาชน

3

ชุดแต่งกายสำหรับภาคปฏิบัติ

เตรียมกางเกงและรองเท้าที่เหมาะสมกับการฝึกภาคปฎิบัติ

สถานที่ฝึกอบรม : ราชประชา สปอร์ต รีสอร์ท

173 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

TOP