รายการมิสบาวแดง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 101 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ใส่รหัสสินค้าที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ เพื่อส่งรหัสโหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือเป็น 1 สิทธิ์ หรือผู้ร่วมรายการสามารถนำแต้มคาราบาวจากแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) โหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ โดย 4 แต้มคาราบาวแดง เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการโหวต ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 28 มีนาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.00น ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จับรางวัล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เงื่อนไขการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนและ/หรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด และฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละครั้ง ตามวันที่ประกาศไว้มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป ในการจับรางวัล หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องไปรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้โชคดีในการจับรางวัลจากการชิงโชคในโครงการนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงคนละหนึ่งรางวัลในแต่ละครั้งของการจับรางวัลเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป ผู้โชคดีที่ดีรับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพาการ ทป.4/2528 พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถื่อว่าเด็ดขาดและสิ้นสุด

ลุ้นทองแสน แค่โหวตมิสบาวแดงทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

TOP