แอดไลน์คาราบาวแดง
ตามติดชีวิตสาวบาวแดง แอดไลน์คาราบาวแดง

ของรางวัลจากการร่วมกิจกรรม
ลุ้นทองแสน แค่โหวตมิสบาวแดงทุกวัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 คุณ สาริน นิ่มเพ็ง 0936726XXX
2 คุณ บุญชัย  แสนบุญมา 0824009XXX
3 คุณ น้ำทิพย์ ร้อยแก้ว 0947066XXX
4 คุณ อุดมศักดิ์  ทองคำ 0830353XXX
5 คุณ วาริน วิจารณ์ 0943104XXX
6 คุณ มีธรรม เหล็กพรหม 0986919XXX
7 คุณ กาญจนา กรมทอง 0959483XXX
8 คุณ สุพจน์ หลิ่วคง 0655974XXX
9 คุณ ธีรชาติ ศรีศักดิ์ 0923616XXX
10 คุณ รัตติยา คงคะเน 0835951XXX
11 คุณ วรงค์กร วงษ์รุ่ง 0852941XXX
12 คุณ กำพล ตันเจริญ 0948915XXX
13 คุณ วุฒิพงศ์ ปันปิง 0984456XXX
14 คุณ รัตนา โนรีวงค์ 0826322XXX
15 คุณ หยกฟ้า เหลืองวิลัย 0954095XXX
16 คุณ รุ่งทิวา ทาชมพู 0862382XXX
17 คุณ สมยศ คำภีระธัม 0877449XXX
18 คุณ ชลธิชา สุริยทร 0964472XXX
19 คุณ วสุนันท์ คงเนียม 0952902XXX
20 คุณ จามร เชื้อสุริยา 0876055XXX
21 คุณ มัธยม บุตรน้ำเพชร 0612242XXX
22 คุณ เพชร  ฉุยเนย 0656438XXX
23 คุณ สมบัติ แสงทอง 0618314XXX
24 คุณ ธิดารัตน์ อบเชย 0924696XXX
25 คุณ ทิพย์วรรณ  เข็มประดับ 0874149XXX
26 คุณ แสงเดือน อินทร์ปํญญา 0933411XXX
27 คุณ วิฑูรย์ เจาะนอก 0879238XXX
28 คุณ จันทนา ขันทอง 0918291XXX
29 คุณ จตุรงค์ ใหญ่กระโทก 0956020XXX
30 คุณ สุวรรณ เอื้อมเก็บ 0918765XXX
31 คุณ สิท ลือทองจัก 0816251XXX
32 คุณ ดวงเดือน  มีภักดิ์ 0918350XXX
33 คุณ ชายบัณฑิต วรรณทวี 0827232XXX
34 คุณ วิไลรัตน์  จิมพลี 0950249XXX
35 คุณ นงลักษณ์ พลกุล 0804416XXX
36 คุณ สุกัญญา  จันดา 0865279XXX
37 คุณ ทองแท่ง  ดวงศรี 0850090XXX
38 คุณ สยาม  บัวมี 0624564XXX
39 คุณ สุคนธ์ จันทะอุดร 0864741XXX
40 คุณ วีใจ  คุณปัญญา 0910659XXX
41 คุณ ภูมินทร์ เต็มลา 0956695XXX
42 คุณ ขวัญจิตร พรหนอง 0655043XXX
43 คุณ จักรพงษ์ อันทสารคาม 0857413XXX
44 คุณ รุ่งรัตน์ บุตรชาติ 0980967XXX
45 คุณ วิไลวัน ภูโสภา 0935609XXX
46 คุณ วรนุช ลี้ไพร 0833795XXX
47 คุณ พรทิพย์ ศิริวิเศษ 0962971XXX
48 คุณ ศรณรงค์ นาคนาวา 0923217XXX
49 คุณ สวัสดิ์ สงคราม 0849558XXX
50 คุณ เอกราช บัญฑิตอาภรณ์ 0615830XXX

รายการมิสบาวแดง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 101 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ใส่รหัสสินค้าที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ เพื่อส่งรหัสโหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือเป็น 1 สิทธิ์ หรือผู้ร่วมรายการสามารถนำแต้มคาราบาวจากแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) โหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ โดย 4 แต้มคาราบาวแดง เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการโหวต ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 28 มีนาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.00น ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จับรางวัล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เงื่อนไขการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนและ/หรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด และฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละครั้ง ตามวันที่ประกาศไว้มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป ในการจับรางวัล หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องไปรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้โชคดีในการจับรางวัลจากการชิงโชคในโครงการนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงคนละหนึ่งรางวัลในแต่ละครั้งของการจับรางวัลเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป ผู้โชคดีที่ดีรับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพาการ ทป.4/2528 พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถื่อว่าเด็ดขาดและสิ้นสุด

ลุ้นทองแสน แค่โหวตมิสบาวแดงทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

TOP