แอดไลน์คาราบาวแดง
ตามติดชีวิตสาวบาวแดง แอดไลน์คาราบาวแดง

วีดีโอ

Official Teaser

ตามติดชีวิตสาวบาวแดง EP.1

ตามติดชีวิตสาวบาวแดง EP.2

ตามติดชีวิตสาวบาวแดง EP.3

ตามติดชีวิตสาวบาวแดง EP.4

ตามติดชีวิตสาวบาวแดง EP.5

กว่าจะเป็นมิสบาวแดง EP.1

กว่าจะเป็นมิสบาวแดง EP.2

กว่าจะเป็นมิสบาวแดง EP.3

รายการมิสบาวแดง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 101 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ใส่รหัสสินค้าที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ เพื่อส่งรหัสโหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง/หมายเลขรหัสสินค้าถือเป็น 1 สิทธิ์ หรือผู้ร่วมรายการสามารถนำแต้มคาราบาวจากแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) โหวตสาวบาวแดงที่คุณชื่นชอบ โดย 4 แต้มคาราบาวแดง เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการโหวต ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การจับรางวัลและการประกาศผล ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 28 มีนาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.00น ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 3.8 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 หมดเขตวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จับรางวัล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 77.2 กรัม มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เงื่อนไขการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนและ/หรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด และฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋องตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละครั้ง ตามวันที่ประกาศไว้มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป ในการจับรางวัล หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องไปรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้โชคดีในการจับรางวัลจากการชิงโชคในโครงการนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงคนละหนึ่งรางวัลในแต่ละครั้งของการจับรางวัลเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป ผู้โชคดีที่ดีรับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพาการ ทป.4/2528 พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถื่อว่าเด็ดขาดและสิ้นสุด

ลุ้นทองแสน แค่โหวตมิสบาวแดงทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

TOP