พบกับอีกหนึ่งโครงการฟุตบอลดีๆเพื่อคนไทย ของคาราบาว อย่าง Carabao Grassroots Football โครงการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทยที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม