การจัดจ้างงานขนส่งสินค้า

เนื่องด้วย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยจะเปิดให้รับฟังรายละเอียด
ในการเสนอราคาขนส่งให้แก่บริษัทฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.
ที่ โรงงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เลขที่ 88/2 หมู่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ
ต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมฟังคำชี้แจง
ในการเสนอราคาขนส่งให้แก่บริษัทฯ
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อ คุณวิโรจน์ อัมพาศุภโชค 081-3711004
หรือ คุณสิลา สวนยะเสรี 089-4985554