ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 1 แสนบาท

คุณ พงษ์นุวัฒน์ วันแก้ว เบอร์ 0627855XXXผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 300 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,050,000 บาท


1 2 3 4 5 6 7
ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันพุธทางเว็บไซต์ www.carabao.co.thเพิ่มเพื่อน
รายการ “เลขใต้ฝา ส่งไลน์ ได้โชค กับบาวแดง” *รางวัลที่1 ทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 75.9 กรัม มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท รวม 14 รางวัล มูลค่ารวม 1,400,000 บาท **รางวัลที่2 ทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 0.228 กรัม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวม 49,000 รางวัล มูลค่ารวม 14,700,000 บาท โดยจับรางวัลรวม 14 ครั้ง ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 คือ ครั้งที่1 วันที่ 4 เม.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่2 วันที่ 11 เม.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่3 วันที่ 18 เม.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 18 เม.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่4 วันที่ 25 เม.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 25 เม.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่5 วันที่ 2 พ.ค. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา18.00น. ครั้งที่6 วันที่ 9 พ.ค. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 9 พ.ค.61 เวลา18.00น. ครั้งที่7 วันที่ 16 พ.ค. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 16 พ.ค.61 เวลา18.00น. ครั้งที่8 วันที่ 23 พ.ค.61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 23 พ.ค.61 เวลา18.00น. ครั้งที่9 วันที่ 30 พ.ค.61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 30 พ.ค.61 เวลา18.00น. ครั้งที่10 วันที่ 6 มิ.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่11 วันที่ 13 มิ.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่12 วันที่ 20 มิ.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่13 วันที่ 27 มิ.ย. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา18.00น. ครั้งที่14 วันที่ 4 ก.ค. 61 จำนวน 3,501 รางวัล ประกาศผลทาง www.carabao.co.th ในวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา18.00น. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือเพิ่มเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากร ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 การจัดรายการดังกล่าวกำหนดการเล่น 14 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 (หรือนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกรณีได้รับอนุญาตหลังวันที่ 2 มีนาคม 2561) หมดเขต วันที่ 31 มีนาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา จับรางวัล วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 14 เมษายน 2561 จับรางวัล วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 21 เมษายน 2561 จับรางวัล วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 28 เมษายน 2561 จับรางวัล วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 หมดเขต วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 16พฤษภาคม2561 เวลา18.00 น. ครั้งที่ 8 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 หมดเขต วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 9 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 หมดเขต วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 10 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 หมดเขต วันที่ 2 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 11 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2561 หมดเขต วันที่ 9 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 12 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หมดเขต วันที่ 16 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 13 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2561 หมดเขต วันที่ 23 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ครั้งที่ 14 เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประกาศผลวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.