บาวแดงแจกโชค พัน-หมื่น-แสน-ล้าน-10 ล้าน รวยทั่วแผ่นดิน
08.07.56

“บาวแดงแจกโชค พัน-หมื่น-แสน-ล้าน-10 ล้าน รวยทั่วแผ่นดิน”

 

จำนวนรางวัล 36,548 รางวัล

แจกโชคเดือนละ 10 ล้าน รวม 5,221 รางวัล  ต่อเนื่อง 7 เดือน  รวมมูลค่า 70 ล้านบาท

รายละเอียดรางวัลแต่ละเดือน

รางวัลที่ ทองคำ มูลค่า 1 ล้านบาท  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

รางวัลที่ ทองคำ มูลค่า 1 แสนบาท  จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

รางวัลที่ ทองคำ มูลค่า  1 หมื่นบาท จำนวน  200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

รางวัลที่ ทองคำ มูลค่า 1 พันบาท จำนวน 5,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

พร้อมรับบัตรไปชิงแจ็คพอต 10 ล้าน

 พร้อมรับสิทธิ์ ชิงแจ็คพอต 10 ล้าน  เดือนที่ 8  (จับรางวัล 1 เม.ย. 57)

รางวัลแจ็คพอต ทองคำ มูลค่า 10,000,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

 

วิธีการชิงโชค 

ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดง ฝาเปล่าคาราบาวแดงมีค่า....อย่าทิ้ง  

เขียนคำว่า “วิตามิน บี12” พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  (ด้วยลายมือ) ลงบนกระดาษ แล้วผับใส่ฝาคาราบาวแดง

ช่องทางส่งฝาคาราบาวแดงชิงโชค 

1. ตู้ ปณ. 111 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2. หย่อนลงกล่องรับฝาชิงโชคตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

สถานที่จับรางวัล 

ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง เลขที่ 49 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประกาศผลผู้โชคดี

ทุกวันที่ 17 ของเดือน รางวัลที่ 1 – 3 ทาง นสพ.ไทยรัฐ และ รางวัลที่ 1-4 ทาง
www.carabao.co.th

 

 

 หมดเขตรับฝาชิงโชค 5 มีนาคม 2557

 

 

 

“เครื่องดื่มคาราบาวแดงแจกโชค ทองคำ รางวัลพิเศษ ทองคำ มูลค่า 10,000,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท  จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่า 7,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท  จำนวน 140 รางวัล รวมมูลค่า 14,000,000 บาท รางวัลที่ 3 ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน  1,400 รางวัล รวมมูลค่า 14,000,000 บาท รางวัลที่ 4 ทองคำ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 35,000 รางวัล รวมมูลค่า 35,000,000 บาท จำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 36,548 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) เพียงแต่ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง สามารถนำฝาขวดเครื่องดื่มส่งไปชิงโชคได้ทุกฝา  โดยผู้ร่วมรายการต้องเขียนคำว่า “วิตามิน บี12” พร้อมเขียนชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ หรือรหัสสมาชิกเพื่อนบาวแดง และหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยลายมือของผู้ร่วมรายการอย่างชัดเจนลงในกระดาษ และนำกระดาษดังกล่าวใส่ลงไปในฝาขวดเครื่องดื่ม บีบฝาขวดให้แบนเพื่อให้ผนึกกระดาษดังกล่าวไว้ แล้วนำฝาขวดที่บรรจุกระดาษระบุชื่อผู้ร่วมรายการส่งไปชิงโชค ผู้ร่วมรายการสามารถจัดส่งฝาขวดไปชิงโชคได้  2 วิธี คือ 1. นำฝาขวดไปหย่อนลงในกล่องรับฝาชิงโชคเครื่องดื่มคาราบาวแดง ที่วางไว้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ 2. ส่งฝาขวดชิงโชคทางไปรษณีย์ โดยนำฝาขวดใส่ซอง และส่งไปที่ ตู้ ปณ.111 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27 มิ.ย. 56  (โดยฝาขวดคาราบาวแดงชิงโชคที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้งจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป)  การจับรางวัลที่ 1-4 จำนวน 7 ครั้ง และการจับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง รวมการจับรางวัลทั้งสิ้น 8 ครั้ง  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น เลขที่ 49 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.ย. 56 ประกาศผลรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทาง นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 56 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ต.ค. 56  ประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 56 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 พ.ย. 56 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ธ.ค. 56 ประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 56 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 57  ประกาศผลรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ม.ค. 57 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 6 วันที่ 10 ก.พ. 57 ประกาศผลรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ก.พ. 57 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 7 วันที่ 10 มี.ค. 57 ประกาศผลรายชื่อรางวัลที่ 1-3 ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 มี.ค. 57 และประกาศรายชื่อรางวัลที่ 1-4 ทาง www.carabao.co.th  ครั้งที่ 8  วันที่ 1 เม.ย. 57 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพิเศษ ทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 เม.ย. 57  และ www.carabao.co.th ตลอดโครงการนี้จะจับรางวัล เป็น ทองคำ จำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 36,548 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์ www.carabao.co.th


กลับหน้าหลักรายการส่งเสริมการขาย