ตำบลของหนู

โครงการประกวดเขียนเรียงความเพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยเขียนเรียงความในหัวข้อ "ของดีประจำตำบลของหนู"

โครงการตำบลของหนู

โครงการ “ตำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ เล่าเรื่องของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง หรือสร้างคุณค่าในตำบลของหนู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ของดีประจำตำบลของหนู” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา และถูกต้องตามกติกาในแต่ละเดือน โดยประกาศผลเรียงความยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกเดือนผ่านทางเว็ปไซต์ www.carabao.co.th

Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

เวทีประกวดวงดนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถ ด้านดนตรี ผ่านบทเพลงของวงคาราบาว

มูลนิธิคาราบาว และบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ได้ร่วมกับทางช่อง เวิร์คพอยท์ (กดหมายเลข 23) จัดการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงของวงคาราบาว พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดนตรี และร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” กับวงคาราบาว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญ

Domestic Products

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศ

	EXPORT PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ

TOP