ค้นหารายชื่อผู้โชคดี ด้วยเบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้โชคดี


คาราบาวแดง แจกจริงทุกสัปดาห์ !!

*รายการ “พบสาวบาวแดง พบโชค” แจกโชครางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 2,373 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,591,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ รถจักรยานยนต์ HONDA MSX 125 SF มูลค่า 70,500 บาท จำนวน 63 คัน ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 3.79 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 210 รางวัล ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 550 มิลลิกรัม มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2,100 รางวัล ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำเลขใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋อง 10 หลักเท่านั้น ส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดง โดยการเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง(@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น ไลน์(Line) ด้วยการลงทะเบียน สมาชิกให้กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ และปีที่เกิด ใส่เลขสินค้าที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หลังจากส่งเลขแล้ว ระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งเลขเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การส่งเลข 1 ครั้ง / หมายเลข ถือเป็น 1 สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งเลขใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2563 มีการจับรางวัลทั้งหมด 21 ครั้ง ของรางวัลในแต่ละครั้ง ได้แก่ รถจักรยานยนต์ HONDA MSX 125 SF มูลค่า 70,500 บาท จำนวน 3 คัน, ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 3.79 กรัม มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล, ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 550 มิลลิกรัม มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล จับรางวัลและประกาศผลทุกวันพุธที่ 14, 21, 28 ส.ค., 4, 11, 18, 25 ก.ย., 2, 9, 16, 22 (ตรงกับวันอังคาร), 30 ต.ค., 6, 13, 20, 27 พ.ย., 4, 11, 18, 25 ธ.ค. 2562, 8 ม.ค. 2563 จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันพุธที่มีการจับรางวัล เวลา 18.00 น. www.carabao.co.th และ Facebook : คาราบาวแดง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากร ทป.4/2528 พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการ ดำเนินการ พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเด็ดขาดและสิ้นสุด ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-639-8600

พบสาวบาวแดงพบโชค แชร์เลย คลิก!!

TOP