ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สวัสดีบอลโลก ลุ้นโชค กับคาราบาว

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 11 รางวัล มูลค่ารวม 306,900 บาท

รัสเซีย VS ซาอุดีอาระเบีย
1 คุณราตรี มีศรี
จังหวัดชลบุรี
080-636-8xxx
อิยิปต์ VS อุรุกวัย
2 คุณรัตน์ สุขขัง
จังหวัดนนทบุรี
082-333-2xxx
โมร็อคโก VS อิหร่าน
3 คุณสมบูรณ์ อยู่สุข
จังหวัดสมุทรปราการ
097-304-4xxx
โปรตุเกส VS สเปน
4 คุณสุภาวรรณ ใจรักษ์
จังหวัดอยุธยา
093-184-7xxx
ฝรั่งเศส VS ออสเตเลีย
5 คุณศิวนาถ หงษ์ภู
จังหวัดปทุมธานี
062-465-9xxx
อาเจนติน่า VS ไอซ์แลนด์
6 คุณชาติชาย วิลุนละพัน
จังหวัดร้อยเอ็ด
080-662-9xxx
เปรู VS เดนมาร์ด
7 คุณจตุรงค์ มานพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
062-569-5xxx
โครเอเชีย VS ไนจีเรีย
8 คุณอาภาภรณ์ เหลืองสอาด
จังหวัดกาญจนบุรี
086-561-8xxx
คอสตาริก้า VS เซอร์เบีย
9 คุณศศิกิจจาณัฐ ชูโฉม
จังหวัดกำแพงเพชร
098-793-3xxx
เยอรมนี VS เม็กซิโก
10 คุณสามารถ สวัสดิพงษ์
จังหวัดจันทบุรี
090-502-1xxx
บราซิล VS สวิตเซอร์แลนด์
11 คุณธีรภัทร สีหาชาลี
จังหวัดอุบลราชธานี
061-834-1xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 167,400 บาท

สวีเดน VS เกาหลีใต้
1 คุณพิษณุศักดิ์ อภัยโส
จังหวัดร้อยเอ็ด
098-321-0xxx
เบลเยี่ยม VS ปานามา
2 คุณเทศ กันทะสอน
กรุงเทพมหานคร
062-579-3xxx
ตูนีเซีย VS อังกฤษ
3 คุณวิโรจน์ ริสริกาย
กรุงเทพมหานคร
089-522-9xxx
โคลอมเบีย VS ญี่ปุ่น
4 คุณพุธษดี ผาพรม
จังหวัดตราด
080-639-4xxx
โปแลนด์ VS เซเนกัล
5 คุณอังคาร ทองบอน
จังหวัดขอนแก่น
080-809-0xxx
รัสเซีย VS อียิปต์
6 คุณสถนิตา แสงจันทร์
จังหวัดชลบุรี
061-556-3xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 167,400 บาท

โปรตุเกส VS โมร็อคโก
1 คุณธนเดช จ๋ายเจริญ
จังหวัดระยอง
064-545-2xxx
อุรุกวัย VS ซาอุดิอาระเบีย
2 คุณอนุพงศ์ อารีย์
จังหวัดเชียงราย
064-406-5xxx
อิหร่าน VS สเปน
3 คุณกัมพล สมสาร
จังหวัดนครปฐม
099-713-0xxx
เดนมาร์ก VS ออสเตรเลีย
4 คุณวนิพร อุดมพิมพาภรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
091-870-3xxx
ฝรั่งเศส VS เปรู
5 คุณสิริภรณ์ อยู่เย็นสุขใจ
จังหวัดชลบุรี
063-961-1xxx
อาร์เจนตินา VS โครเอเชีย
6 คุณจิรภัทร วงศาโรจน์
จังหวัดตราด
096-404-8xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 9 รางวัล มูลค่ารวม 251,100 บาท

บลาซิล VS คอสตาริกา
1 คุณเอกพงษ์ รุจิโฉม
จังหวัดปทุมธานี
086-744-5xxx
ไนจีเรีย VS ไอช์แลนด์
2 คุณประสพลาภ สอนเฒ่า
จังหวัดอุดรธานี
092-472-6xxx
เซอร์เบีย VS สวิตเซอร์แลนด์
3 คุณจิรพงษ์ มีโพธิ์งาม
จังหวัดชุมพร
065-401-1xxx
เบลเยี่ยม VS ตูนีเซีย
4 คุณณัฐพงศ์ ทองรอง
กรุงเทพมหานคร
064-007-0xxx
เกาหลีใต้ VS เม็กซิโก
5 คุณกรแก้ว อนันตวงษ์
จังหวัดสมุทรปราการ
064-764-7xxx
เยอรมนี VS สวีเดน
6 คุณบุญมี วิเศษบัณฑิต
จังหวัดพิษณุโลก
061-375-8xxx
อังกฤษ VS ปานามา
7 คุณจิตรทิวัส โพธิ์จิตร
จังหวัดโคราช
063-041-5xxx
ญี่ปุ่น VS เซเนกัล
8 คุณจีระศักดิ์ กลมวง
จังหวัดกาญจนบุรี
086-367-8xxx
โปแลนด์ VS โคลอมเบีย
9 คุณประพัทธ์ อ่อนคำ
จังหวัดสุพรรณบุรี
090-795-6xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารวม 223,200 บาท

อุรุกวัย VS รัสเซีย
1 คุณอภิวิภาวดี เงาทอง
กรุงเทพมหานคร
062-632-4xxx
ซาอุดิอาระเบีย VS อียิปต์
2 คุณพิกุล บานโพธิ์
จังหวัดชลบุรี
087-104-6xxx
สเปน VS โมร๊อคโค
3 คุณอรรถพล โมม่วง
จังหวัดนนทบุรี
092-296-9xxx
อิหร่าน VS โปรตุเกส
4 คุณปรมาภรณ์ สาริพันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
093-842-3xxx
เดนมาร์ก VS ฝรั่งเศส
5 คุณชูเกียรติ รอดผจญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
098-597-0xxx
ออสเตยเลีย VS เปรู
6 คุณนิรันดร์ บุญเชิด
จังหวัดโคราช
065-498-0xxx
ไอซ์เเลนด์ VS โครเอเชีย
7 คุณสุรชัย เเก้วเสนา
จังหวัดเพชรบุรี
087-709-4xxx
ไนจีเรีย VS อาร์เจนตินา
8 คุณวรพงษ์ สันจร
จังหวัดอยุธยา
087-863-7xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารวม 223,200 บาท

เม็กซิโก VS สวีเดน
1 คุณอุลัยพร วงษ์เกตุ
จังหวัดอุดรธานี
062-139-7xxx
เกาหลีใต้ VS เยอรมนี
2 คุณชัยโย เเสนศรี
จังหวัดสมุทรสาคร
062-442-2xxx
เซอร์เบีย VS บลาซิล
3 คุณพรศักดิ์ พูลน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
093-932-8xxx
สวิตเซอร์เเลนด์ VS คอสตาริกา
4 คุณภูตะวัน รูปคมสัน
จังหวัดสุพรรณบุรี
062-543-2xxx
ญี่ปุ่น VS โปเเลนด์
5 คุณสานิตย์ ขำฉา
จังหวัดปทุมธานี
093-189-5xxx
เซเนกัล VS โคลอมเบีย
6 คุณสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
จังหวัดเพชรบุรี
082-646-0xxx
อังกฤษ VS เบลเยี่ยม
7 คุณกฤษณ์ชัย ตีระพานิชพันธ์
จังหวัดนนทบุรี
061-525-1xxx
(กลางคืน)
ปานามา VS ตูนีเซีย
8 คุณสาธิต ทรัพย์มี
จังหวัดระยอง
097-063-7xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท

ฝรั่งเศส VS อาเจนติน่า
1 คุณศศิพันธ์ เเพรวพราย
จังหวัดระยอง
095-238-1xxx
อุรุกวัย VS โปรตุเกส
2 คุณศรัญญ ทรงประกอบ
จังหวัดกาญจนบุรี
091-263-6xxx
สเปน VS รัสเซีย
3 คุณวันชัย โคตรทารินทร์
จังหวัดอุบลราชธานี
094-285-1xxx
โครเอเชีย VS เดนมารก์
4 คุณจตุพล ปานจอหอ
จังหวัดนครราชสีมา
093-381-8xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท

บราซิล VS เม็กซิโก
1 คุณกาญจวัตร สุดรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
063-808-2xxx
เบลเยี่ยม VS ญี่ปุ่น
2 คุณนราเทพ จำรัส
จังหวัดฉะเชิงเทรา
092-772-9xxx
สวีเดน VS สวิตเซอร์แลนด์
3 คุณวาสนา แคล่วคล่อง
จังหวัดอยุธยา
084-820-5xxx
โคลอมเบีย VS อังกฤษ
4 คุณนัฐพล รอดเขียว
จังหวัดสระบุรี
095-442-8xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท

อุรุกวัย VS ฝรั่งเศส
1 คุณอัญรัตน์ กันทียะ
จังหวัดสระบุรี
092-402-8xxx
บราซิล VS เบลเยี่ยม
2 คุณวีรพงศ์ วิทยากรฤกษ์
จังหวัดสระบุรี
082-667-4xxx
สวีเดน VS อังกฤษ
3 คุณกฤษณะ มั่นแก้ว
จังหวัดอยุธยา
061-575-7xxx
รัสเซีย VS โครเอเชีย
4 คุณธัญยธร ศุภพยัคย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
081-803-3xxx

โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท
จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 55,800 บาท

ฝรั่งเศส VS เบลเยี่ยม
1 คุณโกมินทร์ สายสี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
083-100-1xxx
อังกฤษ VS โครเอเชีย
2 คุณเฉลิมพร ดวงเดือน
จังหวัดชลบุรี
087-081-8xxx

ทีวี SAMSUNG TV UHD LED จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท รถมอเตอร์ไซค์ Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 78,000 บาท
มูลค่ารวม 120,000 บาท

เบลเยี่ยม VS อังกฤษ
1 คุณสิทธิโชค ภู่เจริญ
จังหวัดโคราช
093-430-8xxx
ฝรั่งเศส VS โครเอเชีย
2 คุณชลนที น้อยปลา
จังหวัดชลบุรี
084-939-0xxx

รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi จำนวน 1 รางวัล
มูลค่ารวม 1,159,000 บาท

ฝรั่งเศส
1 คุณบัลลังก์ แทนคอน
กรุงเทพมหานคร
064-840-1xxx

ชวนเพื่อนมาเชียร์ทีมที่ชอบ ลุ้นรถและมือถือทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

@carabao

แอดไลน์สมาชิก คาราบาวแดง

รายการ “สวัสดีบอลโลก ลุ้นโชค กับคาราบาว” ของรางวัลมีทั้งสิ้น 65 รางวัล รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi มูลค่า 1,159,000 บาท จำนวน 1 คัน Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS มูลค่า 78,000 บาท จำนวน 1 คัน Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 62 เครื่อง มูลค่ารวม 1,729,800 บาท SAMSUNG TV UHD LED รุ่น UA65MU6300KXXT มูลค่า 42,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,009,790 บาท (สามล้านเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลขึ้น ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 การจับรางวัลและการประกาศผล (ของรางวัลครั้งที่ 1-10 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro) ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 18 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 11 รางวัล ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 20 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 6 รางวัล ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 22 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 6 รางวัล ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 25 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 9 รางวัล ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 27 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 8 รางวัล ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 29 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 8 รางวัล ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 2 ก.ค. 61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 4 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 5 ก.ค. 61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 8 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 9 ก.ค.61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. - 12 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 13 ก.ค. 61 ทั้งหมด 2 รางวัล ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. - 15 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 16 ก.ค. 61 ทั้งหมด 2 รางวัล ทีวี SAMSUNG TV UHD LED จำนวน 1 รางวัล รถมอเตอร์ไซค์ Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS จำนวน 1 รางวัล ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 20 ก.ค. 61 รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi ทั้งหมด 1 รางวัล ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัส 7 หลัก ใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลักที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม คำถามข้อที่ 1.ส่งชื่อทีมที่คุณเชียร์เป็นแชมป์บอลโลก คำถามข้อที่ 2.ส่งชื่อทีมที่คุณเชียร์ เพื่อตอบคำถามประจำวัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือเพิ่มเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัล

TOP