วิธีการเล่นกิจกรรม สวัสดีบอลโลก ลุ้นโชค กับคาราบาว

 • ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัส 7 หลัก ใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค
 • ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) ด้วยการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลักที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม
 • ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัส 7 หลัก เพื่อเข้าสู่การตอบคำถามผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) 2 คำถาม
 • ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัส 7 หลัก ใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ของรางวัลมีทั้งสิ้น 65 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท ได้แก่


 • รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi มูลค่า 1,159,000 บาท จำนวน 1 คัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,159,000 บาท (หนี่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 • Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS มูลค่า 78,000 บาท จำนวน 1 คัน เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 • SAMSUNG TV UHD LED มูลค่า 42,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
 • Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 62 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,729,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท)

กำหนดการเล่น 12 ครั้ง ดังนี้ (สำหรับชิ้นส่วนคำถามที่ 2 ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 11)


 • ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (หรือนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกรณีได้รับอนุญาตหลังวันที่ 14 มิถุนายน 2561) หมดเขต วันที่ 17 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 24 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จับรางวัล วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา18.00 น.
 • ครั้งที่ 8 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 หมดเขตวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 9 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หมดเขตวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 10 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 หมดเขตวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • ครั้งที่ 11 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • (สำหรับชิ้นส่วนคำถามที่ 1 )
  ครั้งที่ 12 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 1 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 11 รางวัล มูลค่ารวม 306,900 บาท (สามแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 2 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 167,400 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 3 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 167,400 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 4 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 9 รางวัล มูลค่ารวม 251,100 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 5 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารวม 223,200 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 6 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารวม 223,900 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 7 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 8 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 9 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 111,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 10 ของรางวัลโทรศัพท์ Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 55,800 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 11 SAMSUNG TV UHD LED มูลค่า 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รถมอเตอร์ไซค์ Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS มูลค่า 78,000 (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 • ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในครั้งที่ 12 รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,159,000 บาท (หนี่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 65 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายของรางวัล

 • บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลสมาชิกผู้ร่วมรายการออกจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์พร้อมด้วยรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลักของสมาชิกผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นๆใส่ภาชนะเดียวกัน เพื่อคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นอากาศ และเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อสมาชิกผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • การจับรางวัลหาสมาชิกผู้โชคดี บริษัท ฯ จะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งทางบริษัทฯ จะเชิญมาเป็นกรรมการสักขีพยานต่อไป
 • รหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง สามารถใช้ส่งเข้าร่วมการชิงโชคได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง
 • สมาชิกผู้โชคดีต้องมีบัตรประชาชนและหรือเอกสารแสดงตัวตนที่มีชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยฝาที่มีรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงกระป๋อง 7 หลักตรงกับที่ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในแต่ละวันตามวันที่ประกาศไว้ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จากวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองต่อไป หากสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วันนับจากประกาศรายชื่อ ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน , สละสิทธิ์ และไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • พนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีทางเว็ปไซต์ www.carabao.co.th และ Facebook : คาราบาวแดง พร้อมทั้งโทรแจ้งให้สมาชิกผู้โชคดีทราบอีกทางหนึ่ง

ชวนเพื่อนมาเชียร์ทีมที่ชอบ ลุ้นรถและมือถือทุกวัน แชร์เลย คลิก!!

@carabao

แอดไลน์สมาชิก คาราบาวแดง

รายการ “สวัสดีบอลโลก ลุ้นโชค กับคาราบาว” ของรางวัลมีทั้งสิ้น 65 รางวัล รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi มูลค่า 1,159,000 บาท จำนวน 1 คัน Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS มูลค่า 78,000 บาท จำนวน 1 คัน Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 62 เครื่อง มูลค่ารวม 1,729,800 บาท SAMSUNG TV UHD LED รุ่น UA65MU6300KXXT มูลค่า 42,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,009,790 บาท (สามล้านเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลขึ้น ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จำกัด อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 การจับรางวัลและการประกาศผล (ของรางวัลครั้งที่ 1-10 โทรศัพท์ Huawei P20 Pro) ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 18 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 11 รางวัล ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 20 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 6 รางวัล ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 22 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 6 รางวัล ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 25 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 9 รางวัล ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 27 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 8 รางวัล ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 29 มิ.ย. 61 ทั้งหมด 8 รางวัล ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 2 ก.ค. 61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 4 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 5 ก.ค. 61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 8 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 9 ก.ค.61 ทั้งหมด 4 รางวัล ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. - 12 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 13 ก.ค. 61 ทั้งหมด 2 รางวัล ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. - 15 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 16 ก.ค. 61 ทั้งหมด 2 รางวัล ทีวี SAMSUNG TV UHD LED จำนวน 1 รางวัล รถมอเตอร์ไซค์ Honda MSX 125sf 2017 รุ่น ABS จำนวน 1 รางวัล ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 20 ก.ค. 61 รถยนต์ TOYOTA C-HR รุ่น HV Hi ทั้งหมด 1 รางวัล ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัส 7 หลัก ใต้ฝาผลิตภัณฑ์หรือใต้ห่วงกระป๋องส่งไปชิงโชค ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line (ไลน์) จากนั้นใส่รหัสสินค้าจำนวน 7 หลักที่อยู่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม คำถามข้อที่ 1.ส่งชื่อทีมที่คุณเชียร์เป็นแชมป์บอลโลก คำถามข้อที่ 2.ส่งชื่อทีมที่คุณเชียร์ เพื่อตอบคำถามประจำวัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือเพิ่มเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัล

TOP