ติดต่อเรา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด


(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7 - 10 ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ 02-636-6111 ( 20 คู่สาย )


แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88/2,88/3 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-989-488

โทรสาร : 038-989-481-2

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-989-499

โทรสาร : 038-989-489

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงาน)

เลขที่ 88/4 หมู่ที่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 038-088-461

โทรสาร : -

Domestic Products

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศ

	EXPORT PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ

TOP