เพื่อเป็นการบริหารจัดการงานด้านสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานต่าง ๆ ในเครือ บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าเศษวัศดุเหลือใช้ด้วยวิธียื่นซองประมูล ตามประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้ผู้ชนะการยื่นประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้ของ บริษัทในเครือ คาราบาวกรุ๊ป โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ในไฟล์เอกสารด้านล่างนี้

ไฟล์เอกสาร และรายการสรุปผู้ชนะประมูล

ระเบียบการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน CBD (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน APG (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน ACM (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63)