เพื่อเป็นการบริหารจัดการงานด้านสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานต่าง ๆ ในเครือ บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บัดนี้ บริษัทฯ ได้ผู้ชนะการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานในเครือ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธียื่นซองประมูล ตามประกาศลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ดังมีรายละเอียดดังนี้

สรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูลเศษวัสดุ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

สรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูลเศษวัสดุ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

สรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูลเศษวัสดุ บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด