ประกาศผลวงที่ผ่านการคัดเลือก 30 กันยายน 2560

  • ใช้ facebook 1 ID ต่อ 1 วง ของหัวหน้าวง หรือตัวแทนเป็นผู้สมัครในการกรอกหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  • การกดยอมรับใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน facebook ของท่าน เราเก็บข้อมูลเพืยงชื่อของท่านเท่านั้น
  • ก่อน Log-in สมัคร Audition แนะนำให้ ปิดหน้า facebook ทั้งหมด

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

เนื่องด้วยมูลนิธิคาราบาว และบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ได้ร่วมกับทางช่อง เวิร์คพอยท์ (กดหมายเลข 23) จัดการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงของวงคาราบาว พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดนตรี และร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” กับวงคาราบาว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญ

สนับสนุนโดย

TOP