full screen background image

ข้อมูลการประกวด


รอบ Audition ระดับจังหวัด
วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก DEMO จะเข้าสู่เวทีการประกวดเพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีในรอบ Audition ระดับจังหวัดจำนวน 10 เวทีๆ ละ 15 วง รวมทั้งสิ้น 150 วง กระจายทั่วภูมิภาค โดยกรรมการภาคสนามผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี 3 ท่าน เป็นผู้ให้คะแนนเพื่อคัดเลือกวงให้เหลือ 60 วงทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่รอบ Audition ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ
รอบ Audition ระดับภาค 60 วง
วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ Audition 60 วงทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคๆ ละ 12 วง จะได้เข้าประกวดวงดนตรี พร้อมร่วมถ่ายทำรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" ที่ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ โดยมีศิลปินในวงการเพลง 3 ท่านเป็นกรรมการตัดสิน และให้คะแนน กรรมการแต่ละท่านสามารถให้คะแนนสูงสุดท่านละ 4 คะแนน วงที่ได้คะแนน 9 คะแนนขึ้นไปจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Finals 20 วง
Workshop
ดังเจตนารมณ์ของมูลนิธิคาราบาว ในการถ่ายถอดความรู้บทเพลงเพื่อชีวิตสู่คนรุ่นใหม่ 20 วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบสู่รอบ Semi-Final จะได้สัมผัสประสบการณ์ทางด้านดนตรี ในการ Workshop สุด exclusive อย่างใกล้ชิดโดยวงคาราบาว ในการเรียนรู้ทักษะ เทคนิคต่างๆทางดนตรี ตลอดจนคำแนะนำ การนำเสนอเพลงที่ใช้เข้าประกวดแข่งขันในรอบต่อไป


รอบ Semi-Final 20 วง
หลังจาก Workshop วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 วง จะประกวดเป็นภาคๆ ละ 4 วง เพื่อคัดเลือกให้เหลือตัวแทนภาค ๆละ 1 วง รวม 5 วงสุดท้าย เข้าประกวดรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ


รอบ Final ชิงแชมป์ระดับประเทศ
วงที่ผ่านเข้ารอบ 5 วงสุดท้าย ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาค จะได้เข้าร่วม Workshop กับ พี่แอ๊ด และวงคาราบาว อีกครั้ง ก่อนเข้าแข่งขันรอบ Final ชิงแชมป์ระดับประเทศ และร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับพี่แอ๊ด และวงคาราบาว พร้อมถ่ายทำรายการฯ ที่ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอตารางเวลาการประกวดฯ ณ เวิรค์พอยท์ สตูดิโอ

สนันสนุนโดย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทาง

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

มูลนิธิคาราบาว และบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ” ได้ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 โดยปีนี้ได้ร่วมกับทาง ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ จัดรายการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ ชื่อรายการ “BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 2 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ผ่านบทเพลงของวงคาราบาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2558 โดยมีการคัดเลือกรอบ Audition ระดับจังหวัด จำนวน 10 เวทีทั่วทุกภูมิภาค และน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกถึงระดับภาคจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อการถ่ายทอด ประสบการณ์ด้านดนตรีกับ แอ๊ด คาราบาว และสมาชิกวงคาราบาวทุกท่าน

สำหรับวงดนตรีที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคจะได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" กับวงคาราบาว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญมากสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา